Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Offentliga inköp-8,4 miljarder från Öppen hälso- och sjukvård

Bolag som sysslar med öppen hälsovård utan läkare  uppgår till ca 3 300 i hela landet. Av dessa gör fler än 1 722 SME-bolag
affärer med offentlig sektor varje år. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2021 års inköp från bolag som erbjuder Öppen hälsovård utan läkare. Exempelvis Barnavårdscentraler,
Mödravårdscentraler, Ambulanser, Medicinska laboratorier, Fysioterapeuter och tandhygienister m fl. Totalt görs det inköp från 3 306 företag som
tillsammans delar på en marknad som är värd över 8,4 miljarder kr. Snittaffären ligger på 2,55 mkr per företag med en snittaffär per kund på
ca 730 000 kr. Av de ca 3 300 bolagen är mer än 80 % mikroföretag (enligt EU:s definition av SME-bolag) och dessutom ca 1 600 enskilda firmor.

Fördelningen mellan köparna ser ut som att de statliga myndigheterna köpte för 1,4 mdr, regionernas affär uppgick till 6,4 mkr. Samtliga kommuner
gör köp i branschen och tillsammans uppgår de till 485 mkr samt kommunala bolag köper från 47 mkr.

 För att intressera fler företag för de enorma möjligheterna som finns på den offentliga marknaden presenterar vi varje vecka
nya rapporter över offentliga affärer inom olika branscher. Vi vet att många ägarledda bolag eller andra typer av mindre bolag
sällan har koll på antalet eller storleken på affärer som pågår just i deras bransch eller i deras närhet. Affärer som de skulle delta
i eller t.o.m vinna och driva. Vi har kollen! 

-säger Fredrik Tamm grundare och VD för PublicInsight.

De 20 största leverantörerna i branschen Öppen hälso- sjukvård utan läkare (SNI 8690) på den offentliga marknaden 2021

tabell på snittaffärer

Källa: Data är hämtade från DoubleCheck Marknadsinstitut och SCB, samt bearbetade av PublicInsight. Belopp är summan av fakturerat belopp till
myndigheter, kommuner, regioner och ca 1 000 kommunala bolag inklusive eventuella skatter, exempelvis moms, under ett helt kalenderår.

Vill du ha en kartläggning av din bransch? Vi har både kunskapen och verktygen!

Kontakta oss