Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Offentlig sektor ökade inköp från Databranschen med 3 miljarder

Totalt 3 553 företag delar på affärer värda över 40 miljarder kr. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2022 års inköp inom databranschen. Totalt görs det inköp från 3 553 företag som tillsammans delar på en marknad som är värd över 40 mijarder kr. Snittaffären ligger på 11,3 mkr kr per företag med en snittaffär per kund på 1,2 mkr. Av de ca 3 500 bolagen är mer än 58 % mikroföretag (enligt EU:s definition av SME-bolag) men de äger bara 4,3 % av affärsvärdet.

De 15 ledande bolagen i branschen har tillsammans ökat sina affärer med över 2 miljarder kr under 2022. Ledande bolaget, Atea, har över de senaste tio åren ökat sin offentliga affär med hela 9 miljarder kr och står idag för 34 % av branschens affärsvärde hos offentlig sektor.

Fördelningen mellan köparna visar att de statliga myndigheterna köpte för 15,1 mdkr från 1 934 leverantörer, regionernas affär uppgick till 9,5 mdkr med köp från 1 170 företag. Samtliga kommuners köp i branschen uppgår de till 13,9 mdkr från 1 880 bolag samt kommunala bolags köp från 777 leverantörer för 1,3 mdkr.


”För att intressera fler företag för de enorma möjligheterna som finns på den offentliga marknaden presenterar vi varje vecka nya rapporter över offentliga affärer inom olika branscher. Vi vet att.många ägarledda bolag eller andra typer av mindre bolag sällan har koll på antalet eller storleken på affärer som pågår just i deras bransch eller i deras närhet. Affärer som de skulle kunna vinna om de bara visste att de fanns. Vi har kollen och vi gör det enklare att hitta rätt!”, Säger Fredrik Tamm grundare och VD för PublicInsight


De femton största leverantörerna i Databranschen (SNI 620) på den offentliga marknaden 2022.

FAKTA
Offentliga marknadens värde år 2022 uppgick till 1 128
miljarder kr baserat på 894 offentliga organisationers
inköp. Totalt görs det affärer i 791 olika branscher med
194 162 olika leverantörer.
 
KÄLLA
Data är bearbetat av PublicInsight. Belopp är
summan av 894 köpares utbetalda belopp 2022. De
offentliga köpare är myndigheter, kommuner, regioner
och offentligt ägda bolag. Belopp är inklusive eventuella
skatter, exempelvis moms. 

Vill du också göra affärer på offentlig sektor?

Kontakta oss