Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Offentlig sektor köpte Tolktjänster för 1,7 miljarder kr


Nästan 900 företag, i branschen Tolktjänster, delar på de offentliga affärerna som uppgår till 1,68 miljarder kr. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight
 

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2022 års inköp av Tolk- och översättningstjänster av olika slag. Totalt görs det inköp från 880 företag som tillsammans delar på en marknad som är värd ca 1,68 miljarder kr. Snittintäkten ligger på 1,9 mkr per företag med ett medelinköpsvärde per kund om 3,3 mkr. Av de ca 880 bolagen är hela 96 % ägarledda bolag i form av mikroföretag eller enskilda firmor (enligt EU:s definition av SME-bolag).. Men de äger bara 11,4 % av affärsvärdet.

Branschledande bolagen Språkservice, Digital Intepretations och Transvoice äger tillsammans 61 % av marknaden. Hela marknaden har vuxit med över 100 mkr från 2021 till 2022. Detta till trots att allt fler köp av tolktjänster är digitala.

Fördelningen mellan köparna visar att de statliga myndigheterna köpte för 652 mkr från 683 leverantörer, regionernas affär uppgick till 734 mkr med köp från 218 företag. Samtliga kommuners köp i branschen uppgår de till mer än 266 mkr från 225 bolag samt kommunala bolags köp från 39 leverantörer för bara 1,6 mkr.


”För att intressera fler företag för de enorma möjligheterna som finns på den offentliga marknaden presenterar vi varje vecka nya rapporter över offentliga affärer inom olika branscher. Vi vet att.många ägarledda bolag eller andra typer av mindre bolag sällan har koll på antalet eller storleken på affärer som pågår just i deras bransch eller i deras närhet. Affärer som de skulle kunna vinna om de bara visste att de fanns. Vi har kollen och vi gör det enklare att hitta rätt!”
- säger Fredrik Tamm grundare och VD för PublicInsight


De femton största leverantörerna i Tolkbranschen (SNI 74300) på den offentliga marknaden 2022.
​​​​​​​

Fakta: 
Offentliga marknadens värde år 2022 uppgick till 1 128 miljarder kr baserat på 894 offentliga organisationers inköp. Totalt görs det affärer i 791 olika branscher med 194 162 olika leverantörer.

Källa:
Data är bearbetat av PublicInsight. Belopp är summan av 894 köpares utbetalda belopp 2022. De offentliga köpare är myndigheter, kommuner, regioner och offentligt ägda bolag. Belopp är inklusive eventuella skatter, exempelvis moms.

Kontakta oss Senaste rapport