Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Offentlig sektor köpte Städtjänster för 7,7 miljarder kr


Mer än 1 300 företag i branschen Städtjänster delar på affärerna som uppgår till mer än 7,7 miljarder kr. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.
 

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2022 års inköp av Städjänster av olika slag. Totalt görs det inköp från 1 313 företag som tillsammans delar på en marknad som är värd ca 7,76 miljarder kr. Snittintäkten ligger på 5,9 mkr kr per företag med ett medelinköpsvärde per kund om 9,4 mkr. Av de ca 1300 bolagen är mer än 65 % små- eller mikroföretag (enligt EU:s definition av SME-bolag) men de äger bara 13,1 % av affärsvärdet.

Branschledande bolagen Sodexo, ISS, Förenade Service och MIAG äger tillsammans 48 % av marknaden. Att notera är att de också erbjuder andra Facility management tjänster som inte räknas inom städ men i dessa underlag ingår.

Fördelningen mellan köparna visar att de statliga myndigheterna köpte för 1 mdkr från 439 leverantörer, regionernas affär uppgick till 2,1 mdkr med köp från 266 företag. Samtliga kommuners köp i branschen uppgår de till mer än 3,5 mdkr från 988 bolag samt kommunala bolags köp från 410 leverantörer för 1 mdkr.


”För att intressera fler företag för de enorma möjligheterna som finns på den offentliga marknaden presenterar vi varje vecka nya rapporter över offentliga affärer inom olika branscher. Vi vet att många ägarledda bolag eller andra typer av mindre bolag sällan har koll på antalet eller storleken på affärer som pågår just i deras bransch eller i deras närhet. Affärer som de skulle kunna vinna om de bara visste att de fanns. Vi har kollen och vi gör det enklare att hitta rätt!”
- säger Fredrik Tamm grundare och VD för PublicInsight


De femton största leverantörerna i Städbranschen (SNI 81210, 81221, 81290) på den offentliga marknaden 2022.

Fakta: 
Offentliga marknadens värde år 2022 uppgick till 1 128 miljarder kr baserat på 894 offentliga organisationers inköp. Totalt görs det affärer i 791 olika branscher med 194 162 olika leverantörer.

Källa:
Data är bearbetat av PublicInsight. Belopp är summan av 894 köpares utbetalda belopp 2022. De offentliga köpare är myndigheter, kommuner, regioner och offentligt ägda bolag. Belopp är inklusive eventuella skatter, exempelvis moms.

Kontakta oss Senaste rapport