Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Offentlig sektor köpte reklam, media och PR för 2,7 miljarder kr


Mer än 2 000 företag i branschen delar på affärerna som uppgår till mer än 2 miljarder kr. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.
 

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2022 års inköp av media och kommunikationstjänster. Totalt görs det inköp från 2 212 företag som tillsammans delar på en marknad som är värd ca 2,7 mijarder kr. Snittaffären ligger på 1,2 mkr kr per företag med ett medelvärde per kund om 3,29 mkr. Av de ca 2 200 bolagen är mer än 65 % mikroföretag (enligt EU:s definition av SMEbolag) och de äger 31 % av affärsvärdet.

Branschen har ökat sin affär med över 180 mkr och det ledande bolaget, Gullers Grupp,står själva för 100 mkr av denna ökning. De har också en marknadsandel om 10% av hela marknaden.

Fördelningen mellan köparna visar att de statliga myndigheterna köpte för 1,1 mdkr från 1 004 leverantörer, regionernas affär uppgick till 535 mkr med köp från 722 företag. Samtliga kommuners köp i branschen uppgår de till 810 mkr från 1 403 bolag samt kommunala bolags köp från 492 leverantörer för 222 mkr.


”För att intressera fler företag för de enorma möjligheterna som finns på den offentliga marknaden presenterar vi varje vecka nya rapporter över offentliga affärer inom olika branscher. Vi vet att.många ägarledda bolag eller andra typer av mindre bolag sällan har koll på antalet eller storleken på affärer som pågår just i deras bransch eller i deras närhet. Affärer som de skulle kunna vinna om de bara visste att de fanns. Vi har kollen och vi gör det enklare att hitta rätt!”

- Fredrik Tamm grundare och VD för PublicInsight


De femton största leverantörerna i Reklam, media och PR-branschen (SNI 731 + 70210) på den offentliga marknaden 2022.

Fakta:
Offentliga marknadens värde år 2022 uppgick till 1 128 miljarder kr baserat på 894 offentliga organisationers inköp. Totalt görs det affärer i 791 olika branscher med 194 162 olika leverantörer.

Källa:
Data är bearbetat av PublicInsight. Belopp är summan av 894 köpares utbetalda belopp 2022. De offentliga köpare är myndigheter, kommuner, regioner och offentligt ägda bolag. Belopp är inklusive eventuella skatter, exempelvis moms.

Vill du också göra affärer på offentlig sektor?

Kontakta oss