Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Offentlig sektor köpte Bevakningstjänster för 3,9 miljarder

Knappt 150 bevakningsföretag delar på affärerna som uppgår till mer än 3,9 miljarder kr. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.
 

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2022 års inköp av Bevakningsjänster av olika slag. Totalt görs det inköp från 147 företag som tillsammans delar på en marknad som är värd ca 3,9 miljarder kr. Snittintäkten ligger på 1,8 mkr per företag med ett medelaffär per kund om 5,1 mkr. Av de ca 150 bolagen är mer än 76 % små- eller mikroföretag (enligt EU:s definition av SME-bolag) men de äger bara 10,3 % av affärsvärdet.

Branschledande bolagen Securitas och Avarn Security äger tillsammans 68 % av marknaden. Totalt har marknaden vuxit med ca 500 mkr under 2022.
Fördelningen mellan köparna visar att de statliga myndigheterna köpte för 1 mdkr från 69 leverantörer, regionernas affär uppgick till 945 mkr med köp från 39 företag. Samtliga kommuners köp i branschen uppgår de till mer än 1,4 mdkr från 128 bolag samt kommunala bolags köp från 49 leverantörer för 471 mkr.


”För att intressera fler företag för de enorma möjligheterna som finns på den offentliga marknaden presenterar vi varje vecka nya rapporter över offentliga affärer inom olika branscher. Vi vet att.många ägarledda bolag eller andra typer av mindre bolag sällan har koll på antalet eller storleken på affärer som pågår just i deras bransch eller i deras närhet. Affärer som de skulle kunna vinna om de bara visste att de fanns. Vi har kollen och vi gör det enklare att hitta rätt!”
- säger Fredrik Tamm grundare och VD för PublicInsight


De femton största leverantörerna i Bevakningsbranschen (SNI 80100) på den offentliga marknaden 2022

Fakta: 
Offentliga marknadens värde år 2022 uppgick till 1 128 miljarder kr baserat på 894 offentliga organisationers inköp. Totalt görs det affärer i 791 olika branscher med 194 162 olika leverantörer.

Källa:
Data är bearbetat av PublicInsight. Belopp är summan av 894 köpares utbetalda belopp 2022. De offentliga köpare är myndigheter, kommuner, regioner och offentligt ägda bolag. Belopp är inklusive eventuella skatter, exempelvis moms.

Kontakta oss Senaste rapport