Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Offentlig sektor köpte Arkitekttjänster för 2,2 miljarder kr


Mer än 2 500 företag i branschen Arkitekter delar på affärerna som uppgår till mer än 2 miljarder kr. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.


PublicInsight presenterar en kartläggning av 2022 års inköp av Arkitekttjänster. Totalt görs det inköp från 2 560 företag som tillsammans delar på en marknad som är värd ca 2,24 mijarder kr. Snittaffären ligger på 0,8 mkr kr per företag med ett medelvärde per kund om 2,2 mkr. Av de ca 2 560 bolagen är mer än 81 % mikroföretag (enligt EU:s definition av SME-bolag) och de äger 74 % av affärsvärdet.

Branschledande bolaget White Arkitekter äger tillsammans med sina två närmsta konkurrenter, Tengbomgruppen och Liljewall mer än 25% av marknaden.

Fördelningen mellan köparna visar att de statliga myndigheterna köpte för 465 mkr från 617 leverantörer, regionernas affär uppgick till 366 mkr med köp från 161 företag. Samtliga kommuners köp i branschen uppgår de till mer än 1 mdkr från 1 327 bolag samt kommunala bolags köp från 444 leverantörer för 364 mkr.


”För att intressera fler företag för de enorma möjligheterna som finns på den offentliga marknaden presenterar vi varje vecka nya rapporter över offentliga affärer inom olika branscher. Vi vet att.många ägarledda bolag eller andra typer av mindre bolag sällan har koll på antalet eller storleken på affärer som pågår just i deras bransch eller i deras närhet. Affärer som de skulle kunna vinna om de bara visste att de fanns. Vi har kollen och vi gör det enklare att hitta rätt!”
- säger Fredrik Tamm grundare och VD för PublicInsight


De femton största leverantörerna i Arkitektbranschen (SNI 71110) på den offentliga marknaden 2022

 


Fakta
Offentliga marknadens värde år 2022 uppgick till 1 128 miljarder kr baserat på 894 offentliga organisationers inköp. Totalt görs det affärer i 791 olika branscher med 194 162 olika leverantörer.

Källa
Data är bearbetat av PublicInsight. Belopp är summan av 894 köpares utbetalda belopp 2022. De offentliga köpare är myndigheter, kommuner, regioner och offentligt ägda bolag. Belopp är inklusive eventuella skatter, exempelvis moms.

Vill du veta mer om den offentliga sektorn?

Kontakta oss