Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Offentlig sektor köper reklam för nästan 1 miljard kr varje år

Snittaffären ligger på 228 294 kr per reklambyrå och kund per år.

SME-bolag som sysslar med reklam finns det drygt 8 000 av i hela landet. Av dessa gör fler 1 100 affärer med offentlig sektor varje år. Det visar
en ny sammanställning från PublicInsight.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2021 års inköp från Reklambyråer Totalt görs det inköp från 1 152 företag som tillsammans delar på en marknad
som är värd över 990 miljoner kr. Snittaffären ligger på 860 000 per företag med en snittaffär per kund på 228 294 kr. Av de ca 1 200 bolagen är mer än 86 % mikroföretag (enligt EU:s definition av SME-bolag) och dessutom ca 300 enskilda firmor.

Lägg till att många mindre reklambyråer jobbar som underleverantörer till de större bolagen så är marknadspotentialen för de mindre eller soloföretagen gigantisk.

Fördelningen mellan köparna ser ut som att de statliga myndigheterna köpte för 354 mkr från 656 leverantörer, regionernas affär uppgick till 193 mkr med köp från
356 företag. Samtliga kommuner gör köp i branschen och tillsammans uppgår de till 280 mkr från 1 704 bolag samt kommunala bolags köp från 602 leverantörer
för 163 mkr.

 För att intressera fler företag för de enorma möjligheterna som finns på den offentliga marknaden presenterar vi varje vecka
nya rapporter över offentliga affärer inom olika branscher. Vi vet att många ägarledda bolag eller andra typer av mindre bolag
sällan har koll på antalet eller storleken på affärer som pågår just i deras bransch eller i deras närhet. Affärer som de skulle delta
i eller tom vinna och driva. Vi har kollen! 

- säger Fredrik Tamm grundare och VD för PublicInsight.

De femton största leverantörerna i branschen Reklambyråbranschen (SNI 73011) på den offentliga marknaden 2021.

tabell på topp 15 reklambranschbyrå

Endast en femtedel av landets reklambyråer har hittat fram till den offentliga kunden. Även om en hel del säkert är underleverantörer till de större bolagen så finns
det ca 8 800 mindre-bolag inom branschen som ännu inte gör direkta affärer med offentlig sektor.

 

Källa: Data är hämtade från DoubleCheck Marknadsinstitut och SCB, samt bearbetade av PublicInsight. Belopp är summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner, regioner och en ca 1 000 kommunala bolag inklusive eventuella skatter, exempelvis moms, under ett helt kalenderår.

Vill du ha en kartläggning av din bransch? Vi har både kunskapen och verktygen!

Kontakta oss