Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Offentlig sektor köper lokalvård/städning för 5 miljarder kr

Lokalvård-städning

 

Bolag som sysslar med öppen lokalvård och liknande FM-tjänster uppgår till ca 900 i hela landet. Av dessa gör fler än
600 SME-bolag affärer med offentlig sektor varje år. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2021 års inköp från bolag som erbjuder tjänster avseende lokalvård/städning och andra FM-tjänster.
Totalt görs det inköp från 914 företag som tillsammans delar på en marknad som är värd över 5,09 miljarder kr. Snittaffären ligger på 5,8 mkr per
företag med en snittaffär per kund på ca 476 000 kr. Av de ca 900 bolagen är mer än 50 % mikroföretag (enligt EU:s definition av SME-bolag) och
dessutom ca 280 enskilda firmor.

Fördelningen mellan köparna ser ut som att de statliga myndigheterna köpte för 767 mkr, regionernas affär uppgick till 510 mkr. Samtliga kommuner
gör köp i branschen och tillsammans uppgår de till 3 mdr kr samt kommunala bolag köper från 786 mkr. 

För att intressera fler företag för de enorma möjligheterna som finns på den offentliga marknaden presenterar vi varje vecka
nya rapporter över offentliga affärer inom olika branscher. Vi vet att många ägarledda bolag eller andra typer av mindre bolag sällan
har koll på antalet eller storleken på affärer som pågår just i deras bransch eller i deras närhet. Affärer som de skulle delta i eller tom
vinna och driva. Vi har kollen!

- säger, Fredrik Tamm grundare och VD för PublicInsight.

De 20 största leverantörerna i branschen Lokalvård/Städning (FM-tjänster med SNI 81210) på den offentliga marknaden 2021. Ej med i underlagen är
bl a Coor som själva omsatte drygt 403 mkr 2021 på den offentliga marknaden.

städning _lokalvård _20 största leverantörer

Källa: Data är hämtade från DoubleCheck Marknadsinstitut och SCB, samt bearbetade av PublicInsight. Belopp är summan av fakturerat belopp
till myndigheter, kommuner, regioner och en ca 1 000 kommunala bolag inklusive eventuella skatter, exempelvis moms, under ett helt kalenderår.

Vill du ha en kartläggning av din bransch? Vi har både kunskapen och verktygen!

Kontakta oss