Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Offentlig sektor köper hissar för 760 miljoner

 

insidan av en hiss

Foto: Petr Magera

 

Offentlig sektor köper hissar och rulltrappor för 760 miljoner om året. Regionerna står för mer än hälften av de offentliga inköpen av hissar och rulltrappor, visar en ny sammanställning från PublicInsight. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom hissar och rulltrappor som landets alla myndigheter, kommuner och regioner har gjort. Den visar att sammanlagt 198 företag inom branschen gjort affärer för 763 miljoner kronor med offentliga köpare under 2020.  

Regionerna står branschens största inköp, närmare en halv miljard kronor. 60 leverantörer sålde varor och tjänster till regionala beställare.  

I princip alla kommuner köpte hisstjänster under 2020 från totalt 161 företag till en summa av drygt 259 miljoner kronor. Den leverantör som säljer mest på offentlig marknad är KONE Aktiebolag, som gjort offentliga affärer för 311 miljoner 2020. 2020 hade KONE en global omsättning på 9,9 miljarder euro och vid årets slut över 60 000 anställda. I Sverige har KONE cirka 1 000 medarbetare fördelade på 28 kontor över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Huvudkontoret är beläget i Kista. 

Statliga myndigheter köper minst hiss- och rulltrappsrelaterade varor och tjänster. Det totala värdet för statliga myndigheters inköp av tjänster från hissleverantörer är omkring 31 miljoner. 67 företag levererade tjänster till 141 statliga beställare.   

 

De tio största leverantörerna inom hissar och rulltrappor på offentlig marknad 2020: 

1. KONE Aktiebolag 311,2 miljoner 
2. TK Elevator Sweden AB 183,9 miljoner
3. SwedeLift Partille Hiss AB 53,7 miljoner 
4. Schindlers Hiss AB 40,2 miljoner
5. Hissgruppen Sverige AB 24,5 miljoner 
6. Nordisk Hiss AB 21,8 miljoner
7. RC Hisservice AB 18,6 miljoner
8. S:t Eriks Hiss Aktiebolag 12,6 miljoner 
9. Otis Aktiebolag 12,5 miljoner 
10. Hisscentralen Närke AB 11,8 miljoner 

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter. 

 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.  I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part.   

 

För frågor kontakta: 
Fredrik Tamm  
Grundare & vd, PublicInsight 
+46 70-712 43 57 
fredrik.tamm@publicinsight.se