Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

NCC gör flest affärer på offentlig marknad

 


Foto: Jeriden Villegas 

Drygt 2 250 byggföretag gjorde affärer med offentliga beställare under 2020. Värdet på inköpen uppgick till mer än 56 miljarder och den aktör som gjort offentliga affärer för det högsta affärsvärdet är NCC Sverige AB med drygt tio miljarder. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

PublicInsight har gjort en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster från byggföretag som landets alla myndigheter, kommuner och regioner har gjort. Den visar att sammanlagt över 2 250 företag inom branschen gjort affärer för 56 miljarder kronor med offentliga köpare under 2020. Med byggtjänster avses i detta sammanhang byggande av bostadshus och andra byggnader.

– Byggbranschen består av relativt få stora företag (de som syns i PublicInsights lista över de 10 största leverantörerna) och ett mycket stort antal små företag som främst är verksamma på den lokala marknaden. För många av dessa mindre företag utgör uppdragen för kommuner och regioner en stabiliserande grund för verksamheten som kan hjälpa till att utjämna svängningar i konjunkturen, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

På den offentliga marknaden är det kommunerna som beställer mest byggtjänster. Det sammanlagda affärsvärdet för kommunernas inköp av byggtjänster är 33 miljarder kronor. Den största leverantören till offentlig sektor är NCC Sverige AB, som sålde för drygt 10 miljarder på offentlig marknad, varav omkring hälften till kommunala beställare. Under 2021 omsatte hela NCC-koncernen cirka 53 miljarder och hade 13 000 anställda.

Regionerna är den näst största beställaren med ett beställningsvärde på omkring 15 miljarder kronor fördelat på 21 regioner samt 400 leverantörer. Statliga myndigheter är de offentliga beställare som köper minst byggtjänster. Det totala värdet för statliga myndigheters inköp av tjänster från byggföretag är omkring nio miljarder. 483 byggföretag levererade tjänster till 127 statliga beställare.

– Våra medlemsföretag är de som bygger samhället i form av bostäder, byggnader och infrastruktur. Mycket av detta äger vi gemensamt i form av skolor, vårdlokaler, vägar, gator osv. Det är därmed naturligt att både nyproduktion och underhållsarbeten upphandlas av offentliga beställare. Dessa uppdrag utgör en väsentlig del av byggföretagens samlade affärer. Eftersom samhällen består av många delar som sätts samman till en enhet betyder det att även privata investeringar driver den offentliga sektorns behov. Exempelvis medför utvecklingen av nya bostadsområden att behovet av förskolor och skolor ökar. Det finns även ett tydligt samband mellan statens infrastrukturutbyggnad och efterfrågan på byggtjänster i kommuner och regioner, fortsätter Tanja Rasmusson.

 

De tio största leverantörerna inom byggande av bostadshus och andra byggnader på offentlig marknad 2020:

1. NCC Sverige AB

10 775 miljoner

2. Skanska Sverige AB

 9 157 miljoner

3. Peab Sverige AB

4 923 miljoner

4. Bygg Dialog AB

2 301 miljoner

5. Veidekke Entreprenad AB

1 913 miljoner

6. Serneke Sverige AB

1 413 miljoner

7. HENT Sverige AB

1 029 miljoner

8. Nåiden Bygg Aktiebolag

693 miljoner

9. Skanska Direkt AB

641 miljoner

10. Peab Byggservice Aktiebolag 598 miljoner

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter. 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.  I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part.   

 

För frågor kontakta: 
Fredrik Tamm  
Grundare & vd, PublicInsight 
+46 70-712 43 57 
fredrik.tamm@publicinsight.se