Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Mark och anläggningsföretag gjorde affärer för över 11 miljarder

Fler än 9 000 företag inom mark och anläggning gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till drygt 11,8 miljarder. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

PublicInsight, ett Public Tech-bolag, som förenklar den offentliga affären, och ledande experter inom rådgivning på den offentliga marknaden, presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom mark och anläggning från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Den visar att sammanlagt 9 073 företag inom branschen gjort affärer för över 11 miljarder med offentliga köpare under 2020.  Kommunerna står för den största delen av mark- och anläggningsbranschens offentliga affärer. Affärsvärdet på de kommunala offentliga inköpen inom mark och anläggning är 8,1 miljarder. Regionerna handlar minst av de offentliga köparna från företag inom mark och anläggning. Affärsvärdet här uppgår till 198 miljoner kronor.

– De offentliga affärerna är oerhört viktiga för landets maskinentreprenörer. Jag tror att det finns outnyttjad potential i branschen och fler som skulle vinna på att öka sin delaktighet på den offentliga marknaden. De kanske redan är där i dag och gör själva jobbet men då som underentreprenörer och till sämre lönsamhet än om de själva jobbade aktivt på den offentliga marknaden, säger Lars Hemmingsson, chef för branschutveckling på bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna.

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm

 

De tio största företagen inom mark och anläggning på den offentliga marknaden 2020 är:

(SNI-kod 43 120) 

1 Nordic Railway Construction Sverige AB

2 NCC-OHL Lund-Arlöv, fyra spår Handelsbolag

3 Sh bygg, sten och anläggning AB

4 GRK Infra AB

5 Älmby Entreprenad Aktiebolag

6 Jonab Anläggnings AB

7 SVEAB-Keller Årstafältet Projektet AB

8 Marbit Aktiebolag

9  Frentab Entreprenad AB

10 Markbygg Anläggning Väst AB

 

De tre största leverantörerna i branschen mark och anläggning 2020 är:  

Nordic Railway Construction Sverige AB

 931 miljoner

NCC-OHL Lund-Arlöv, fyra spår Handelsbolag

 877 miljoner

Sh bygg, sten och anläggning AB

 544 miljoner

 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusiven eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.