Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Lee Wermelin ny styrelseordförande i PublicInsight

Ovanligt väl lämpad att förändra Sverige


PublicInsight tar nu tar stora steg framåt i kommersialiseringsfasen och med att utveckla den offentliga affären. De tar de stora stegen tillsammans med en ny styrelseordförande. Lee Wermelin är van att ta sig an stora samhällsfrågor och hon ser fram emot att ta sig an att förbättra de offentliga affärerna som i dag uppgår till över 1000 miljarder årligen.

Det finns mycket som behöver göras. Konkurrensen behöver öka och vi behöver få de
bästa leverantörerna att i varje affär att lämna anbud 
, säger Lee Wermelin.

Att det finns stora utmaningar i hur de offentliga affärerna görs i dag är PublicInsights nya styrelseordförande, Lee Wermelin, helt på det klara med. Hon valdes in på askonsdagen och har under en tid följt hur PublicInsight är den aktör i Europa som har unika möjligheter att ta sig an dessa utmaningar med sina paket av tjänster som gör det möjligt att öppna för fler att hitta offentliga affärer samtidigt som fler får hjälp att lämna anbud.

Nu är också Lee Wermelin särdeles väl lämpad att ta sig an den offentliga affärens många utmaningar. Hon var tidigare förbundsordförande i Akavia, som bildades som en sammanslagning av förbuden Jusek och Civilekonomerna och är landets åttonde största fackförbund med 135000 medlemmar.


Ledarskap och försäljning
Ledarskap och försäljning har alltid legat som en röd tråd. Jag är i grund och botten tränad i försäljning och har en universitetsexamen i ekonomi från Uppsala universitet. Jag har också arbetat som försäljningschef och vd, men har alltid dragits åt affärssidan. Under min karriär har jag lett flera organisationer och arbetet i Akavia innebar bland annat att samla två tidigare fackförbund under samma tak och få dessa två organisationer att bli en❞, säger Lee.

Men hon har också ett stort samhällsengagemang med en grundvärdering om allas lika värde, något som bland annat gjort att hon arbetet som social entreprenör.
Man kan faktiskt sträcka ut en hand och hjälpa till om någon annan behöver det. Den grunden eskalerade lite när jag som social entreprenör jobbade med att integrera de kvinnor
som står absolut längst bort från arbetsmarknaden – utomeuropeiskt födda kvinnor som helt eller delvis saknar utbildning och inte heller talar svenska.

Upprördhet ger förändring
Då ingen annan tog sig an denna grupp, tog Lee saken i egna händer.
Jag var upprörd på att vi är så dåliga på att ta hand om den gruppen så att jag körde integreringen som ett ideellt projekt och levererade jobb åt över 300 kvinnor, huvudsakligen
i förskolor där de verkligen kommer till sin rätt och kan avlasta personalen. En liknande upprördhet känner hon inför hur den offentliga affären fungerar. Lee Wermelin är helt på det klara att PublicInsight har alla förutsättningar att både öppna de offentliga affärerna för fler och samtidigt utvecklas som bolag.

Det här handlar om att vi i PublicInsight vill förändra en offentlig marknad i grunden som förtjänar att fungera bättre. Inte bara för köpare och leverantör utan också för alla våra
skattebetalare. I dag hittar inte de bästa och de bäst lämpade leverantörerna de här affärerna. Att två är det vanligaste antalet anbud per upphandling och att det endast kommer in ett anbud i var femte upphandlingar är ett enormt underbetyg
❞, säger Lee Wermelin.


PublicInsight har lösningarna
Vad är då lösningen enligt henne? Hon har sett hur PublicInsight utvecklats och i dag är den aktör i Europa som har de bästa förutsättningarna att lösa detta.
❝Genom att erbjuda ett lågt insteg för företag i våra PT-konton gör vi det möjligt att hitta attraktiva affärer kombinerat med ett fantastiskt närverk av experter som kan coacha genom anbudsprocessen men även erbjuda hjälp med att skriva anbuden. Detta tillsammans med ett unikt AI-baserat system som ”läser” alla upphandlingar och kan matcha vad upphandlingar verkligen vill ha med att hitta de vassaste leverantörerna i varje affär är något helt nytt som kommer att förändra den offentliga
marknaden i grunden❞
, säger Lee Wermelin.

Just nu talar dessutom konjunkturen för den att fler kommer att söka sig till den offentliga affären.
❝När allt fler undrar var nästa affär ska komma ifrån står vi väl riggade att ta hand om allt intresse. Vi har ett väldigt bra window of opportunity just nu samtidigt som alla skattebetalare i Sverige behöver oss, Europa behöver oss och USA gör det också. Vi har alla möjligheter att faktiskt skala PublicInsight internationellt, men vi börjar med att förändra den offentliga affären i Sverige till att börja med❞, säger Lee Wermelin, ny styrelseordförande i PublicInsight.