Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Kontorsmöbelleverantörer gjorde affärer för mer än 3,5 miljarder

på den offentliga marknaden.

Drygt 500 företag inom kontorsmöbelbranschen gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till närmare 3,5 miljarder. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom tillverkning och försäljning av kontorsmöbler från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Den visar att sammanlagt drygt 500 företag inom branschen gjort affärer för närmare 3,5 miljarder med offentliga köpare under 2020. Kommunerna står för den största delen av kontorsmöbelleverantörernas offentliga affärer och den största leverantören till offentlig sektor är Kinnarps AB. Affärsvärdet för kommunernas offentliga inköp av kontorsmöbler är drygt 1,7 miljarder. 

De tio största företagen inom tillverkning och försäljning av kontorsmöbler på den offentliga marknaden 2020 är: 

 

1 Kinnarps AB

2 Input Interiör Göteborg Aktiebolag

3 AJ Produkter Aktiebolag

4 Input interiör AB

5 Input Interiör KC Aktiebolag

6 Senab AB

7 Input interiör Stockholm Aktiebolag

8 Input Interiör Småland Aktiebolag

9 Input interiör Öst Aktiebolag

10 Input Interiör Sjuhärad Aktiebolag

 

De tre största leverantörerna i branschen tillverkning och försäljning av kontorsmöbler är:

1 Kinnarps AB 1, 1 miljarder

2 Input Interiör Göteborg Aktiebolag, 274 miljoner

3 AJ Produkter Aktiebolag, 246 miljoner

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter. 

 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår. 

 

Pressmeddelandet i vårt pressrum: https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/kontorsmobelleverantorer-gjorde-affarer-for-mer-an-3-5-miljarder-pa-offentlig-marknad-32829