Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Konkurrensproblem när kommuner driver gym i egen regi

Omkring 280 gymanläggningar runt om i Sverige gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till 34,5 miljoner kronor och det är kommunerna som står för den största delen av branschens offentliga affärer. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom drift av gymanläggningar som landets alla myndigheter, kommuner och regioner gjort. Den visar att sammanlagt omkring 280 företag inom branschen gjort affärer för närmare 34,5 miljoner kronor med offentliga köpare under 2020. De kommunala beställarna står för den största delen av gymanläggningarnas offentliga affärer och den största leverantören till offentlig sektor är Actic Sverige AB. Fler än hälften av landets kommuner, 187 av totalt 290, har köpt gymtjänster under förra året till ett värde av 24,5 miljoner. Det totala antalet leverantörer till landets kommuner är 240 stycken.

– Det är ett stort konkurrensproblem för våra medlemmar att kommuner ofta väljer att driva gym i egen regi, exempelvis i anslutning till badhus, och skulle gärna se att detta istället upphandlades från privata aktörer. Det finns definitivt en outnyttjad potential som kan förlösas när fler kommuner låter gymmen drivas av de som har kunskapen, erfarenheten och passionen för verksamheten, säger Cecilia Svärd, branschansvarig på Friskvårdsföretagen.

De tio största företagen inom drift av gymanläggningar på den offentliga marknaden 2020 är: 

 1. ACTIC Sverige AB
 2. TENTON HANDELSBOLAG
 3. SATS Sports Club Sweden AB
 4. Sportlife M W AB
 5. Gym & Fitness Sverige AB
 6. Kenzai AB
 7. Tony Elofsson
 8. Idrottskliniken i Växjö Aktiebolag
 9. Svenska N´ergy AB
 10. Sports Club Vallentuna AB  

 

De tre största leverantörerna i branschen drift av gymanläggningar är:

 1. Actic Sverige AB                               9 miljoner
 2. Tenton Handelsbolag                        2,8 miljoner
 3. SATS Sports Club Sweden AB         2,5 miljoner                   

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter. 

 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår. 

 

Pressmeddelandet i vårt pressrum: https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/konkurrensproblem-nar-kommuner-driver-gym-i-egen-regi-32967