Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Kollektivtrafik för 32 miljarder

 

 

Fler än 150 kollektivtrafikföretag gjorde affärer med offentliga beställare 2020. Värdet på inköpen uppgick till över 32 miljarder, och det är regionala beställare som står för den absoluta merparten av inköpen. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster från kollektivtrafikföretag som landets alla myndigheter, kommuner och regioner har gjort. Den visar att sammanlagt 156 företag inom branschen gjort affärer för över 32 miljarder kronor med offentliga köpare under 2020. De regionala beställarna står för majoriteten av företagens offentliga affärer förra året och den största leverantören till offentlig sektor är Nobina Sverige AB som sålde för drygt 4,5 miljarder på offentlig marknad. Nobina är ett av Nordens största kollektivtrafikföretag med 12 000 anställda i fyra länder. Totalt levererade 80 företag tjänster till 23 regionala beställare.  

Näst största beställarkategori är kommunerna som köpt kollektivtrafik för närmare 4,5 miljarder. Nästan alla, 270 av landets 290 kommuner, har köpt kollektivtrafiktjänster.  

Statliga beställares inköp av kollektivtrafik är cirka 650 miljoner. 68 företag har levererat till 66 beställare.  

 

De tio största leverantörerna inom kollektivtrafik på offentlig marknad 2020:  

1. Nobina Sverige AB (även spårbunden trafik) 4 504 miljoner 
2. Keolis Sverige AB (även spårbunden trafik) 4 141 miljoner
3. MTR Tunnelbanan AB (även spårbunden trafik) 3 366 miljoner
4. Arriva Sverige Aktiebolag (även spårbunden trafik) 3 312 miljoner
5. MTR Pendeltågen AB (även spårbunden trafik) 2 359 miljoner
6. Bergkvarabuss Aktiebolag  1 637 miljoner
7. Transdev Sverige AB (även spårbunden trafik) 1 621 miljoner
8. Västtrafik AB (offentligägda)  1 560 miljoner
9. Aktiebolaget Östgötatrafiken (offentligägda) 1 521 miljoner
10. Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (offentligägda) 1 094 miljoner

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter.  

 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.  I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part.   

 

För frågor kontakta: 
Fredrik Tamm  
Grundare & vd, PublicInsight 
+46 70-712 43 57 
fredrik.tamm@publicinsight.se