Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

IT-företagen som säkrar driften av offentlig sektor

Svenska kommuner, regioner och statliga myndigheter köpte IT-tjänster av typen datordrift och serverhallar för drygt en miljard kronor förra året. Närmare hälften av dessa affärer står kommunerna för.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom datordrift och serverhallar (SNI-kod 62030) som landets alla myndigheter, kommuner och regioner har gjort. Den visar att sammanlagt 136 företag inom branschen gjort affärer för drygt en miljard kronor med offentliga köpare under 2020. 446 miljoner kommer från kommunala beställare, 339 miljoner från statliga myndigheter och 301 miljoner från regionala beställare. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.  

Den största leverantören till offentlig sektor är EVRY AB som sålde för drygt 318 miljoner på offentlig marknad förra året. 79 företag levererade tjänster till 178 kommunala beställare. Närmare två tredjedelar av landets alla kommuner köpte alltså tjänster från IT-företag förra året. 77 företag levererade tjänster för 339 miljoner till statliga beställare. De regionala köparna var slutligen 35 stycken och antalet leverantörer till regionala köpare 42 stycken som utförde tjänster för 301 miljoner kronor.  

 

De tio största företagen inom datordrift och serverhallar på den offentliga marknaden 2020 är:   

1. EVRY AB 318,5 miljoner 
2. Nordlo Improve AB 107,2 miljoner
3. Visolit Sweden AB 84 miljoner 
4. IT kommuner i Skåne Aktiebolag 80,3 miljoner
5. Iver Sverige AB 74 miljoner
6. LBH Advanced BioServices AB 51,7 miljoner
7. Fiberstaden AB 47,1 miljoner 
8. Healthcare Payment Solutions Sverige AB 44 miljoner
9. Lystkom 42,4 miljoner
10. QD Sverige AB 38,2 miljoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter.  

 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.  I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part.   

 

För frågor kontakta:
Fredrik Tamm 
Grundare & vd, PublicInsight
+46 70-712 43 57
fredrik.tamm@publicinsight.se