Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Innovationsplattform med Västernorrland och PublicInsight

Efter statsminister Stefan Löfvéns och Nationella innovationsrådets besök i Västernorrland tas nu viktiga initiativ för en digital innovationsplattform som ska underlätta samverkan och driva förändring och utveckling. PublicInsight, ett företag med erfarenhet av både offentlig upphandling och dataanalyser, har fått uppdraget av Bron Innovation att tillsammans med GovTech-ekosystemet leda arbetet med en förstudie.

PublicInsight är glada att vi får vara med och lägga grunden för att göra svensk innovation i offentlig sektor robust och produktiv tillsammans med näringsliv, invånare och akademi. Jag anser att det är ett erkännande för oss som ser hur viktigt det är med en enkel och tillgänglig offentlig marknad, säger Louise Callenberg, affärs- och strategichef på PublicInsight, med tidigare ledande roller hos SKR och Stockholms stad inom digitalisering.

Det är helt avgörande för välfärdens utveckling att vi kan digitalisera tjänster, accelerera utvecklingen och det är en stor förmån att få vara med och lägga grunden för Sveriges första integrerade digitala innovationsplattform för att sänka tröskeln för innovation och utveckling, säger Louise Callenberg vidare.

Vi vet att behovet finns. Förmågan att ta tillvara på innovationskraften saknas i många organisationer. Det behövs infrastruktur som stödjer det. Idag finns ett glapp mellan näringslivet och offentlig sektor som en innovationsplattform kan överbrygga på ett effektivt sätt, säger Louise Callenberg. Tillsammans kan vi lyfta Sverige som land till nästa nivå av utveckling inom välfärd och samhällsutveckling.

En fungerande innovationsplattform kommer spela en viktig roll för att underlätta samhandling och samutveckling av nya och mer tillgängliga tjänster för såväl privatpersoner som företag. Det skapar både samhällsnytta och bidrar till Sveriges tillväxt, säger Liza-Maria Norlin, processledare för GovTech hos Bron Innovation. PublicInsight har den kompetensprofil och förståelse som krävs för att skapa den styrfart som vi vet behövs för offentliga affärer.

Bakgrund

Förstudien genomförs av Bron Innovation som anlitat PublicInsight och Louise Callenberg som projektledare. Den ska bidra till att synliggöra behoven mellan det publika och privata, identifiera vilka förmågor en plattform behöver ha, samt hur en pilotversion ska kunna utvecklas och testas i Västernorrland, där GovTech utgör ett strategiskt innovationsområde. Läs mer om Bron Innovation på deras hemsida www.broninnovation.se

PublicInsight har mångårig erfarenhet av att hjälpa aktörer att hitta möjliga affärer och arbetar aktivt med att göra den offentliga marknaden tillgänglig och effektivare.

Louise Callenberg är ny affärs- och strategichef på PublicInsight. Hon har tidigare haft nyckelroller inom det offentliga Sverige, senast som sektionschef för Digital förnyelse och samverkan på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Förstudien pågår under våren 2021 och avslutas i juni. Förstudien finansieras med medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden.