Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Hårt drabbad bransch på väg tillbaka

Taxinäringens marknad består av företagsresor, privatresor och upphandlade samhällsbetalda resor såsom sjukresor, färdtjänst, skolskjutsar och kompletteringstrafik. Generellt sett svarar de samhällsbetalda resorna för ungefär hälften av taxinäringens intäkter – i pengar cirka 2,2 miljarder kronor.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom lokalvård från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Den visar att sammanlagt 430 företag inom branschen gjort affärer för 2,2 miljarder kronor med offentliga köpare under 2020. De regionala beställarna står för den största delen av taxibranschens offentliga affärer förra året och den största leverantören till offentlig sektor är Telepass AB som sålde för drygt 320 miljoner på offentlig marknad. Landets samtliga regioner köpte taxitjänster till ett sammanlagt värde på 1,2 miljarder kronor. 236 taxiföretag levererade tjänster till regionala beställare 2020.  

– En god tillgång till samhällsviktiga funktioner är viktigt att upprätthålla, speciellt under de tider som nu råder. Taxi är ett säkert och tryggt sätt att resa både som komplement till kollektivtrafik som buss eller tåg, men även tryggt för många som vill kunna resa individuellt till sjukbesök, färdtjänst eller kunna göra andra resor, säger Bawer Coskun, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.  

Kommunerna är den näst största beställaren av taxitjänster, med ett affärsvärde på knappt en miljard kronor och 213 beställare samt 288 leverantörer. Statliga beställare köpte taxitjänster för 28 miljoner år 2020. 130 företag levererade tjänster till 79 statliga beställare.  

– Taxi har en stor potential att än mer komplettera kollektivtrafiken. Ju mer tillgänglig den delade mobiliteten kan bli, desto enklare blir det för fler att klara sin vardag utan att behöva äga en egen bil. Med färre bilar minskar såväl miljöpåverkan som trängseln på våra vägar, säger Bawer Coskun. 

Taxibranschen var en de branschr som drabbades hårdast av pandemin. Både privat- och företagsresande upphörde i princip och många företag tvingades dra ner på sin verksamhet.  

 – Följden har blivit att det nu, när resorna kommit igång igen, råder stor brist på förare i stora delar av landet. Det har lett till att Sverige idag har färre taxifordon per capita än för tio år sedan. Den upphandlade anropsstyrda kollektivtrafiken med taxi är en populär tjänst i många delar av landet där busslinjer inte bär sig.  Med en större satsning på den anropsstyrda trafiken ökar möjligheten för taxiföretagen att överleva även på de mindre orterna, säger Bawer Coskun.  

 

De tio största företagen inom taxitrafik, färdtjänst, skolskjuts på den offentliga marknaden 2020 är:  

Telepass AB  

320,5 miljoner  

Sirius Omsorg Holding AB  

272,3 miljoner  

Flexbuss Sverige AB  

270 miljoner  

Connect Bus Sandarna AB  

134,5 miljoner  

Nettotaxi AB  

70,3 miljoner  

Uppsala Taxi 100 000 AB  

69,3 miljoner  

Kristianstad Taxi & Buss Aktiebolag  

57 miljoner  

Hudiksvalls Taxi Aktiebolag  

36,5 miljoner  

Vikbolands Taxi 160 000 Aktiebolag  

34,7 miljoner  

Roslagstaxi Aktiebolag  

33,6 miljoner 

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter.  

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.  I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part.   

För frågor kontakta:
Fredrik Tamm 
Grundare & vd, PublicInsight
+46 70-712 43 57
fredrik.tamm@publicinsight.se