Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Grönyteföretag gjorde affärer för mer än 1,7 miljarder

på den offentliga marknaden.

 

Knappt 500 företag inom grönytebranschen gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till närmare 1,7 miljarder och det är kommunerna som är de största beställarna. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom grönyteskötsel från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Den visar att sammanlagt knappt 500 företag inom branschen gjort affärer för närmare 1,7 miljarder med offentliga köpare under 2020. Kommunerna står för den största delen av grönyteföretagens offentliga affärer och den största leverantören till offentlig sektor är Svensk Markservice AB. 231 av landets 290 kommuner köpte under förra året tjänster från grönyteleverantörerna, till ett värde av 1,4 miljarder. Av de 490 företag som gjort affärer på den offentliga marknaden hade 412 haft kommunala beställare. Affärsvärdet för statliga och regionala beställare av grönytetjänster är relativt jämnt fördelat med 132 miljoner kronor för statliga beställare och 113 miljoner för regionala beställare.

– Offentliga affärer är väldigt viktiga för våra medlemmar. Tyvärr är det svårt för många av de mindre eller nystartade företagen att komma in på den offentliga marknaden på grund av upphandlingarnas utformning. Vi skulle vilja se att fler offentliga beställare utformade underlag som är möjliga att delta i för de mindre företagen. Viljan och ambitionen att göra fler affärer på den offentliga marknaden finns bland grönyteföretagen, säger Pontus Joräng, ordförande i branschorganisationen Trädgårdsanläggarna.

 

De tio största företagen inom skötsel och underhåll av gröna ytor på den offentliga marknaden 2020  är: 

 1. Svensk Markservice Aktiebolag
 2. Bite Mark & Anläggning Sverige AB
 3. Green Landscaping AB
 4. Bite Mark & Anläggning Stockholm AB
 5. Kungsörs KommunTeknik Aktiebolag
 6. Jacksons Trädvård AB
 7. Green Landscaping Malmö AB
 8. Lidingö Trädgårdscenter Aktiebolag
 9. Green Landscaping Skåne AB
 10. Green Landscaping Helsingborg AB

 

De tre största leverantörerna i branschen skötsel och underhåll av gröna ytor är:

 1. Svensk Markservice Aktiebolag, 385 miljoner
 2. Bite Mark & Anläggning Sverige AB, 206 miljoner kronor
 3. Green Landscaping AB, 193 miljoner

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter. 

 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår. 

 

Läs pressmeddelandet i vårt pressrum: https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/gronyteforetag-gjorde-affarer-for-mer-an-1-7-miljarder-pa-den-offentliga-marknaden-32870