Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Elinstallationer för 6,8 miljarder på offentlig marknad

Drygt 2 000 elinstallationsföretag gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till över 6,8 miljarder och det är de kommunala beställarna som står för den största delen av branschens offentliga affärer. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom elinstallationer från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Den visar att sammanlagt 2064 företag inom branschen gjort affärer för 6,8 miljarder kronor med offentliga köpare under 2020.  De kommunala beställarna står för den största delen av elinstallatörernas offentliga affärer och den största leverantören till offentlig sektor är Assemblin El AB som sålde för drygt 492 miljoner på offentlig marknad. Av landets 290 kommuner var det 289 som köpt installationsarbeten under 2020, till ett totalt värde på drygt 3,1 miljarder. 1 627 företag levererade elinstallationstjänster till kommunala beställare.  

Statliga myndigheter är den näst största beställaren med ett affärsvärde på 2,2 miljarder kronor och 174 beställare samt 795 leverantörer. Regionerna köpte elinstallationsarbeten för 1,4 miljarder år 2020. 602 företag levererade tjänster till Sveriges regioner. 

De tio största företagen inom elinstallation på den offentliga marknaden 2020 är:   

1. Assemblin El AB 492,4 miljoner
2. Midroc Electro Aktiebolag 345,4 miljoner
3. Linjemontage i Grästorp Aktiebolag 344,9 miljoner
4. One Nordic AB 331,2 miljoner
5. DV SVENSKA Filial 324,3 miljoner
6. Eitech Electro AB 236,5 miljoner
7. Bogfelts Installationer och Entreprenad AB 219,9 miljoner
8. Hitachi Rail STS Sweden AB 191,2 miljoner
9. Bravida Prenad AB 154,3 miljoner
10. Elajo El & Energiteknik AB 139, 9 miljoner

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter.  

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.  

 

För frågor kontakta:
Fredrik Tamm 
Grundare & vd, PublicInsight
+46 70-712 43 57
fredrik.tamm@publicinsight.se