Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

AI vinner offentliga upphandlingar till SME-bolag & startups

Visste du att den offentliga sektorn i Sverige köper tjänster och produkter
för 1 200 miljarder varje år men att små och mellanstora bolag ofta inte har
tid, råd eller kompetens att ens försöka lägga in anbud?

PublicInsight lanserar nu ett nytt Go/No Go-verktyg, hittar rätt matchning mellan kund och leverantör,
läser in alla dokument kopplade till en upphandling och sammanställer ett kortfattat komplett beslutsunderlag.
En process som, när den görs manuellt på traditionellt sätt, är mycket tidskrävande och kräver förkunskap.

Välkommen att delta på ett webinar där Lars Albinsson, medgrundare, AI-utvecklare och ansvarig för PublicInsights Lab,
delar med sig av hur PublicInsights AI-tjänster har hjälpt kunder att vinna affärer för 125 mkr den senaste tiden.
Lars, som började jobba med AI redan på 80-talet och byggt till exempel UCs riskprognoser, visar och berättar hur detta fungerar.

Du kommer också att få se hur du praktiskt kan använda tjänster som ChatGPT för att spara
tid när du skall bedöma upphandlingar och lämna anbud. Samt vad du behöver vara uppmärksam på.

Agenda:

Tid & Plats:

Ta chansen att lära dig hur du kan vinna nya affärer på ett nytt och kostnadseffektivt sätt.

(*Webinaret är kostnadsfritt.)
Anmäl dig här!