Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

AI-tjänsten som kan ge över 2 miljarder euro

Inom EU sker offentliga upphandlingar för hisnande 2 488 miljarder euro varje år. På PublicInsight ger vår AI-tjänst småföretag möjligheten att vinna dessa affärer. Nu tar vi hjälp av EKN på vår egen exportresa.

Exportmagasinet rapporterar om vår AI-tjänst som kan ge över 2 miljarder euro i affärer. Vår rådgivare satte ihop ett finansieringsupplägg där Norrlandsfonden, EKN och vår bank SEB ingår.

Orden "offentlig upphandling" väcker nog inte särskilt stor entusiasm hos Sveriges småföretagare. Enligt en undersökning från Sveriges Offentliga Inköpare 2023 är det bara en knapp tredjedel av de svenska småföretagen som deltar i offentliga upphandlingar, och hälften tycker dessutom att det har blivit allt krångligare att tävla om de offentliga affärerna.

Enligt Fredrik Tamm, vår vd och grundare, är detta synd för både företagen, beställarna och skattebetalarna.

 

"EU:s offentliga marknad är världens kanske största marknad och omsätter mer än 3 miljarder kronor i timmen – dygnet runt. Men i en tredjedel av de svenska upphandlingarna är det färre än två deltagare. Det är så klart ett stort problem för samhället och innebär dessutom mängder av missade affärsmöjligheter för svenska företag."

 

Det här är bakgrunden till vår SaaS-tjänst, som matchar företag med upphandlingsmöjligheter i hela EU. Redan idag finns det koder för alla olika typer av uppdrag som ska göra det lättare att hitta relevanta upphandlingar. Utmaningen är dock att det finns fler än 11 000 olika koder.

 

AI matchar företag med upphandlingar

Dessutom tänker inte alltid beställare på samma sätt som leverantörerna när de anger och söker efter dessa koder. Det gör att köpare och säljare inte hittar varandra. Vår AI-tjänst läser igenom såväl hela upphandlingsunderlagen som företagens erbjudande på webben för att bättre matcha tillgång och efterfrågan – och kan därefter matcha samtliga EU-upphandlingar mot ditt företags erbjudande.

Nästa steg är att samma AI-tjänst också sammanfattar upphandlingsunderlaget på fem eller sex power point-slides, så att företagen på bara några minuter kan avgöra om det är relevant och intressant att delta. Därefter tilldelas man en så kallad Affärs-PT som hjälper till att enligt konstens alla regler ta fram ett förhoppningsvis vinnande underlag.

 

"Det gör det möjligt även för de minsta företagen att delta i upphandlingar som kan förändra hela företagsresan. Jag har haft möten med allt från medelstora företag till killen som sitter i en grävskopa och hyr ut sin tid och kompetens. Vår målgrupp är företagen som kanske vill lägga fyra anbud om året, och där en affär kan dubbla omsättningen" - säger Fredrik Tamm.

 

Exportfrämjaren går på export För att små företag ska kunna använda tjänsten består också kostnaden för företagen i en lägre fast del och sedan en provisionsbaserad del när de vinner en upphandling. För eftersom vi själva är ett småbolag vet Fredrik Tamm att likviditet kan vara en utmaning.

   – Vi är själva i en tillväxtfas och just i steget att gå ut bredare mot en internationell marknad – även småföretag i andra länder kan ju använda vår tjänst på precis samma sätt som svenska. Vi har tagit hjälp av EKN och Exportsprånget för att kunna göra vår exportresa möjlig.

EKN är en statlig myndighet som, precis som vi på PublicInsight, vill hjälpa svenska företag med sin export. EKN gör det med hjälp av olika garantier – bland annat kan de dela risk med banken när exportföretag och deras underleverantörer vill låna pengar av sin bank. Sedan ett drygt år kan även nyetablerade tillväxtbolag ta del av dessa garantier med hjälp av Exportsprånget, och det är alltså vad vi har gjort.

EKN täckte 75 procent av bankens risk

   – Vi sitter på Science Park i Luleå och det var vår rådgivare Niklas Österberg som satte ihop ett finansieringsupplägg där Norrlandsfonden, EKN och vår bank SEB ingår. Genom EKN och Exportsprånget kunde EKN täcka 75 procent av SEB:s risk, och det gjorde att banken kunde säga ja och att vi kan accelerera vår exportsatsning.

Med nytt kapital kan vi både satsa på marknadsföring i nya länder och vidareutveckla vår AI för fler marknader. Fredrik Tamm räknar med att en första utlandsetablering kan ske inom 12 månader. Redan idag hjälper vi svenska bolag att göra affärer i bland annat Finland – och baltiska och polska bolag att lägga anbud i Sverige.

   – Det finns mellan sex och åtta miljoner företag inom EU som är aktuella för att börja delta i offentliga upphandlingar. Att vinna en EU-upphandling är också ett väldigt bra sätt att starta sin exportresa. Du får ofta ett flerårigt kontrakt som gör det möjligt att påbörja etableringen utomlands och sedan bygga renommé och lära dig hur en ny marknad fungerar, avslutar Fredrik Tamm.