Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

AI gör upphandlingar enklare för startups och SME


Krångliga regler kring offentlig upphandling får många företag att avstå från att ge sig in på den offentliga marknaden. Resultatet är färre anbud, högre priser och sämre leverans.

I en artikel hos Dagens Industri (Läs hela artikeln) delger Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight, hur vi kan råda bot på det med hjälp av vår AI-baserade plattform.
– Vi öppnar upp en marknad som hittills varit stängd för många företag, säger Fredrik Tamm i artikeln.

Processen för offentlig upphandling är väldigt regelstyrd och svårnavigerad. Det leder till att större företag med mer resurser är mer benägna att delta i upphandlingar då mindre företag inte mäktar med. I praktiken är dessa ofta uteslutna.

– Stora företag kan ta in experter, jurister och speciella Bid Managers som hittar affärerna och driver processerna. Småföretag har inte råd med det, säger Fredrik Tamm.

Det gör att verksamheter inom offentlig sektor får för få anbud, och därmed sannolikt inte de bästa leverantörerna – och skattebetalare inte heller den välfärd som de betalar för. 

På PublicInsight uppskattar man att runt tio procent förslösas på dåliga upphandlingar.

– Marknaden för offentlig upphandling omsätter runt 1 240 miljarder kronor varje år. Det innebär att enorma belopp slarvas bort, säger han.

PublicInsights plattform driver samhället framåt

Vår AI har tränats på enorma mängder offentlig data och specialiserat sig på att effektivt öppna upp anbudsprocessen inom offentlig upphandling för ägarledda småföretag.

Plattformen söker själv upp kommande upphandlingar och matchar dessa proaktivt mot en stor mängd företag vars verksamhetsprofil stämmer överens med kraven.

– Vår AI-tjänst kan läsa in vad behovet är som offentlig sektor har och matcha det mot våra kunders erbjudande, säger han.