Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Affärer med offentliga kunder är viktiga för tryckeribranschen

”Affärer med offentliga kunder är en stor och viktig del för tryckeribranschen"

Antalet företag inom tryckeribranschen som gjorde affärer med offentliga beställare förra året var omkring 700 st. Det är de statliga beställarna som står för den största delen av branschens offentliga affärer och värdet på inköpen uppgick till över 850 miljoner. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom grafisk produktion och trycktjänster från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Den visar att sammanlagt omkring 700 företag inom branschen gjort affärer för närmare 850 miljoner kronor med offentliga köpare under 2020. De statliga beställarna står för den största delen av tryckeriernas offentliga affärer och den största leverantören till offentlig sektor är Parajett Aktiebolag. 190 statliga beställare köpte tryckeritjänster för 371 miljoner kronor av närmare 300 leverantörer. Kommunerna är den näst största beställaren med ett affärsvärde på 276 miljoner kronor och i stort sett varenda av landets kommuner, 289 stycken, har köpt tjänster av tryckeribranschen under 2020. Det totala antalet leverantörer till landets kommuner är 554 stycken.

– Affärer med offentliga kunder är en stor och viktig del för våra medlemsföretag. För att göra det enklare för beställarna men även för grafiska leverantörer har vi producerat en Upphandlingsguide som blivit väldigt uppskattad, säger Sandra Ankarstrand, projektledare på Grafiska Företagen.

 

De tio största företagen inom grafisk produktion, trycktjänster, på den offentliga marknaden 2020 är: 

  1. Parajett Aktiebolag
  2. PostNord Strålfors AB
  3. Aktiebolaget Svenska Pass
  4. Tryckeri Aktiebolaget C.A. Andersson & Co
  5. Exakta Print AB
  6. Åtta.45 Tryckeri AB
  7. Elanders Sverige AB
  8. More Print Stockholm AB
  9. Inslaget Smålands Textiltryck Aktiebolag
  10. Arkitektkopia Aktiebolag

 

De tre största leverantörerna i branschen grafisk produktion, tryckeritjänster är:

  1. Parajett Aktiebolag                                         64 miljoner
  2. PostNord Strålfors AB                                     55 miljoner
  3. Aktiebolaget Svenska Pass                             55 miljoner

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter. 

 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår. 

 

Pressmeddelandet i vårt pressrum: https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/affarer-med-offentliga-kunder-ar-en-stor-och-viktig-del-for-tryckeribranschen-32923