Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Affärer med fler än 6 000 organisationskonsulter

Snittaffären ligger på 350 000 kr per bolag och år.

SME-bolag som jobbar med organisationsutveckling, rådgivning, coachning eller liknande gör miljontals affärer med offentliga kunder. Det
visar en ny sammanställning från PublicInsight.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp från konsultföretag med inriktning mot organisationsutveckling, rådgivning, coaching
eller liknande. Totalt görs det inköp från 6 107 företag som tillsammans delar på en marknad som är värd över 10 miljarder kr. Snittaffären ligger
på 350 000 kr per företag med en medianaffär på 93 000 kr. Av de ca 6 000 bolagen är mer än 85 % mikro- eller småföretag (enligt EU:s definition
av SME-bolag).

Företaget med störst andel affärer är en konsultmäklare, Workforce Logiq, som med endast 8 kunder har en affär värd ca 3,3 miljarder kr. Denna
leverantörär i sig en väg in för många mindre konsultföretag som inte gör egna direkta affärer med offentlig sektor. Fördelningen mellan köparna ser
ut som att de statliga myndigheterna köpte för 3,4 mdr kr från 2 814 leverantörer, regionernas affär uppgick till 4,4 mdr kr med köp från 1 950 företag.
Samtliga kommuner gör köp i branschen och tillsammans uppgår de till 2,9 miljarder kr från 3 704 bolag.

 För att intressera fler företag för de enorma möjligheterna som finns på den offentliga marknaden presenterar vi varje vecka nya rapporter över
offentliga affärer inom olika branscher. Vi vet att många ägarledda bolag eller andra typer av mindre bolag sällan har koll på antalet eller storleken på
affärer som pågår just i deras bransch eller i deras närhet. Affärer som de skulle delta i eller tom vinna och driva. Vi har kollen! 
 

- säger Fredrik Tamm grundare och VD för PublicInsight.

De fjorton största leverantörerna i branschen Konsultföretag med inriktning mot organisation (SNI 70220) på den offentliga marknaden 2020.

 


 

 


Källa: Data är hämtade från DS Insikt, SCB, samt bearbetade av PublicInsight. Belopp är summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och
regioner inklusive eventuella skatter, exempelvis moms, under ett helt kalenderår.

 

Vill du ha en kartläggning av din bransch? Vi har både kunskapen och verktygen!

Kontakta oss