Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Affärer med fler än 2 000 bilverkstäder varje år


Snittaffären ligger på 212 385 kr per bolag och år.

SME-bolag som driver bilverkstäder eller liknande gör tusentals affärer med offentliga kunder. Det visar en ny
sammanställning från PublicInsight.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2021 års inköp från bilverkstäder eller liknande. Totalt görs det inköp från 2 027 företag som tillsammans
delar på en marknad som är värd över 430 miljoner kr. Snittaffären ligger på 212 385 kr per företag med en snittaffär per kund på 109 459 kr. Av de
ca 2 000 bolagen är mer än 88 % mikroföretag (enligt EU:s definition av SME-bolag) och dessutom ca 550 enskilda firmor.

Få av leverantörerna har flera offentliga kunder så bilverkstäder som bransch är ett bra exempel på lokala inköp från mindre bolag. Fördelningen mellan
köparna ser ut som att de statliga myndigheterna köpte för 25,1 mkr från 656 leverantörer, regionernas affär uppgick till 34,6 mkr med köp från 356 företag.
Samtliga kommuner gör köp i branschen och tillsammans uppgår de till 298,2 mkr från 1 704 bolag samt kommunala bolags köp från 602 leverantörer
för 72,6 mkr.

 För att intressera fler företag för de enorma möjligheterna som finns på den offentliga marknaden presenterar vi varje vecka
nya rapporter över offentliga affärer inom olika branscher. Vi vet att många ägarledda bolag eller andra typer av mindre bolag
sällan har koll på antalet eller storleken på affärer som pågår just i deras bransch eller i deras närhet. Affärer som de skulle delta i
eller tom vinna och driva. Vi har kollen!   

- säger Fredrik Tamm grundare och VD för PublicInsight.

De femton största leverantörerna i branschen Bilserviceverkstäder (SNI 45201) på den offentliga marknaden 2021.

Endast en femtedel av landets bilserviceföretag har hittat fram till den offentliga kunden. Trots att de flesta inköpen är lokala och görs från mindre bolag.
Det finns en enorm potential för fler företagare i branschen Bilservicefirmor att göra affärer med offentliga kunder.

 

Källa: Data är hämtade från DoubleCheck Marknadsinstitut och SCB, samt bearbetade av PublicInsight. Belopp är summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter, exempelvis moms, under ett helt kalenderår.

 

Vill du ha en kartläggning av din bransch? Vi har både kunskapen och verktygen!

Kontakta oss