Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

5,5 miljarder för teletjänster på offentlig marknad

Svenska bredbands- och telekomleverantörer sålde tjänster till offentlig sektor för närmare 5,5 miljarder förra året. Statliga beställare står för den största delen av inköpen: 2,4 miljarder. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster från telekomföretag som landets alla myndigheter, kommuner och regioner har gjort. Den visar att sammanlagt drygt 300 företag inom branschen gjort affärer för 5,5 miljarder kronor med offentliga köpare under 2020. De statliga beställarna står för närmare hälften av dessa inköp. Den största leverantören till offentlig sektor är Tele2 Sverige Aktiebolag, som sålde för närmare två miljarder på offentlig marknad. Telia Sverige ligger på plats två med intäkter på omkring 1,5 miljard från offentliga inköp. Totalt köpte 200 statliga myndigheter från 141 leverantörer.

Tele2 Sverige AB omsatte ungefär 22 miljarder under 2020 och är en svensk leverantör av mobiltelefoni, TV och bredband, med verksamhet i sju länder.

Kommunerna är den näst största beställaren med ett beställningsvärde på 1,8 miljarder kronor fördelat över 289 kommuner. 263 företag har levererat telefoni- och bredbandstjänster till landets kommuner. Regionerna lägger minst pengar på dessa tjänster, 1,2 miljarder kronor, som fördelats mellan 106 leverantörer i 46 regioner.

 

De tio största leverantörerna inom telekommunikation på offentlig marknad 2020:

1. Tele2 Sverige Aktiebolag 1 939 miljoner
2. Telia Sverige AB      1 475 miljoner
3. Teracom AB    319 miljoner
4. Eltel Networks Infranet AB 310 miljoner
5. Telenor Sverige Aktiebolag 267 miljoner
6. GlobalConnect AB 214 miljoner
7. OneCo Networks AB  85 miljoner
8. Aktiebolaget STOKAB   76 miljoner
9. AddSecure AB    72 miljoner
10. Skanova Aktiebolag  60 miljoner

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter. 

 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.  I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part.   

 

För frågor kontakta: 
Fredrik Tamm  
Grundare & vd, PublicInsight 
+46 70-712 43 57 
fredrik.tamm@publicinsight.se