Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

1,3 miljarder för säkerhetssystem på offentlig marknad

Offentliga beställare köpte säkerhetssystem för närmare 1,3 miljarder kronor under 2020. Det visar en ny kartläggning av de offentliga inköpen som PublicInsight presenterar. Nästan hälften av affärerna står kommunerna för.

PublicInsights kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom säkerhetssystem från landets alla myndigheter, kommuner och regioner visar att sammanlagt 114 företag inom branschen gjort affärer för 1,3 miljarder kronor med offentliga köpare under 2020. De kommunala beställarna står för den största delen av säkerhetssystembranschens offentliga affärer förra året, 652 miljoner. Av landets 290 kommuner var det 289 som köpt säkerhetssystem under 2020, till ett totalt värde på drygt 652 miljoner kronor. 104 företag levererade säkerhetssystemtjänster till kommunala beställare 2020. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder. 

Den största leverantören av säkerhetssystem till offentlig sektor är Stanley Security Sverige AB som sålde för drygt 502 miljoner på offentlig marknad, merparten till statliga beställare.  

Regionerna är den näst största beställaren, som handlat för 127,9 miljoner med säkerhetsbranschen. Statliga beställare köpte säkerhetssystem för strax nästan en halv miljard, närmare bestämt 494,7 miljoner år 2020. 65 företag levererade tjänster till 152 statliga beställare.  

De tio största företagen inom säkerhetssystem på den offentliga marknaden 2020 är:  

1. Stanley Security Sverige AB 502,3 miljoner 
2. Tunstall AB 341,5 miljoner 
3. Bravida Säkerhet Aktiebolag 111,2 miljoner  
4. Axlås Solidlås AB 56,1 miljoner
5. TELENTA Aktiebolag 32,6 miljoner 
6. VISER AB 27,7 miljoner
7. Securitas Direct Sverige AB 16,6 miljoner
8. LåsTeam Sverige AB 16,3 miljoner 
9. Curbo Sverige AB 11,2 miljoner
10. Skydda nu i Jönköping AB 10, 4 miljoner 

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter.  

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår. I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part.   

 

För frågor kontakta:
Fredrik Tamm 
Grundare & vd, PublicInsight
+46 70-712 43 57
fredrik.tamm@publicinsight.se