Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Köparmaktindex™ visar stora brister i jämställdhet

Offentliga affärer för 260 miljarder kronor görs med företag som inte har någon kvinna i styrelsen.
Den visar också att endast 8 % av antalet företag som gör offentliga affärer har en jämställd styrelse.
Det är några fakta från PublicInsights 
rapport ”Köparmaktindex® – Fokusområde: Jämställdhet”.


I rapporten ”Köparmaktindex™ – Fokusområde: Jämställdhet” har PublicInsight analyserat landets samtliga aktiebolags styrelsesammansättning utifrån ett jämställdhets-perspektiv. Resultaten har jämförts med de bolag som är leverantörer till kommuner, regioner och myndigheter. Resultaten visar bland annat att det inte finns en enda kvinna i styrelsen hos 67 procent av de offentliga leverantörerna. Samtidigt utgör bolag med en man som vd 75 procent av de bolag som gör offentliga affärer, med ett inköpsvärde om
345 miljarder kronor.

– Motsvarande inköpsvolym från aktiebolag som leds av en kvinna som vd är 115 miljarder kronor, säger Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight, med mångårig erfarenhet av offentliga analyser.

Läs mer i Dagens Samhälle artikel som fångats upp här

Analysen omfattar över 700 000 aktiebolag

Rapporten redovisar fördelningen av beslutsmakten i de aktiebolag som är leverantörer till offentlig sektor. Totalt omfattar rapporten en sammanställning över 112 000 aktiebolag som fakturerade offentlig sektor under 2020 med en identifierbar styrelse. Det innebär att cirka 16 procent av det totala antalet aktiebolag också är leverantörer till offentlig sektor. Inköpsvärdet som dessa aktiebolag står för uppgår till cirka 708 miljarder kronor.

Rapporten är utvecklad från ett delresultat från ett Vinnova-projekt. Inom ramen för projektet som PublicInsight genomför tillsammans med Borås Stad fanns det en inriktning som handlade om jämställdhet i kravställningen i den offentliga upphandlingen.

Detta resulterade i att det gjordes en analys över sammansättningen i styrelser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

– Resultaten var så tydliga att vi valde att göra en större analys, säger Fredrik Tamm.

3 av 10 kvinnor i bolagsstyrelserna

Rapporten använder samma definition som bl a stiftelsen Allbrights använder sig av gällande jämställd styrelse, som betyder ett förhållande mellan ledamöter som är män och kvinnor och skall ligga mellan 40-60 procent .

Endast 8 procent av affärerna görs med företag som har en jämställd styrelse. I privata aktiebolag som gjorde offentliga affärer under 2020 finns det kvinnor i cirka 3 av 10 bolagsstyrelser.

8 av 10 bolag har en man som VD

Fördelningen mellan bolagen med registrerad vd visar att 8 av 10 bolag har en VD som är en man.

– Vi har sammanställt hela den offentliga marknadens inköp i ett Köparmaktindex som bland annat visar dess förmåga att värdera och kravställa sina inköp utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Rapporten visar jämställdhetssituationen i landets aktiebolag i allmänhet och i de som är leverantörer till offentlig sektor i synnerhet, säger Fredrik Tamm.

Rapporten har brutit ner och gjort statistik på alla de ca 250 000 personer som har vd eller styrelseuppdrag och är gjord utifrån jämställdhet som variabel. PublicInsights
tillgång till stora datamängder gör det möjligt att kunna analysera branscher och delområden inom offentlig upphandling.

 

KÖPARMAKTINDEX™