230 miljarder går förlorade....

...när offentlig sektor inte bidrar till ökad jämställdhet i styrelserummen
 

40% av inköpsvärdet står affärerna för från aktiebolag utan en enda kvinna i styrelsen. Det är dags att ändra på det! Med hjälp av PublicInsights
visas de offentliga inköpens påverkan på samhället. Köparmaktindex® -Fokusområde Jämställdhet visar hur inköpen fördelas mellan aktiebolag
som är inte jämställda för alla kommuner, regioner och myndigheter och de kommunala bostadsbolagen.


Tiden tickar på och snart ska målen i Agenda 2030 vara uppnådda. Nu gäller det att omvandla Agenda 2030 till verkliga resultat och för offentlig
marknad att ta nya tag, inse sitt ansvar och
inspirera i rätt riktning. En av många viktiga frågor är Social hållbarhet och där ingår frågor som
handlar om jämställdhet. 


Resultaten visar att offentlig sektor kan när man vill. I de offentligt ägda 
bolagen som är leverantörer till offentlig sektor är det 23% som saknar en
kvinna som ledamot medan motsvarande siffra för de privata leverantörerna
är 68%”, säger Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight, med mångårig
erfarenhet av offentliga analyser.


Offentlig sektor har makten och behöver uppmärksamma frågan för att skapa förändring. Det finns idag kommuner och regioner som har förstått
kraften med att ställa krav på jämställdhet på sina leverantörer men det kvarstår mycket jobb. Att offentlig sektor köper för
230 miljarder kronor från
företag som inte har någon kvinna i styrelsen är fakta och borde vara en ögonöppnare för de flesta.

Mer information att ta del av finns här

Tillsammans gör vi skillnad!


För frågor kontakta:

Fredrik Tamm
E-post: fredrik.tamm@publicinsight.se
Telefon: +46 70-712 43 57

 

För frågor kontakta:

Fredrik Tamm
E-post: fredrik.tamm@publicinsight.se
Telefon: +46 70-712 43 57