Nyheter om offentlig marknad

Vill du ha mer information om någon av våra branschrapporter nedan? Eller kanske sätta upp en egen nyhetsbevakning över vad som händer på den offentliga marknaden. Allt från artiklar i media, aktuella händelser och beslut från riksdag & regering till vad som beslutas i kommunfullmäktige runt om i landet.

Kontakta vårt Kundteam
 

27 januari

Offentlig sektor köper kontorsmöbler för 3,5 miljarder

Offentliga köpare har köpt in kontorsmöbler för 3,5 miljarder kronor under 2020. Hälften av inköpen står kommunerna för. Det visar en ny kartläggning som PublicInsight presenterar.

PublicInsights kartläggning av 2020 års inköp av k...

Läs mer

20 januari

Miljardaffärer på offentlig marknad för bilhandlare

Offentliga beställare köpte personbilar och lätta lastbilar för drygt en miljard under 2020. Kommuner och statliga myndigheter köper mest, för närmare halv miljard var. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring...

Läs mer

14 januari

1,3 miljarder för säkerhetssystem på offentlig marknad

Offentliga beställare köpte säkerhetssystem för närmare 1,3 miljarder kronor under 2020. Det visar en ny kartläggning av de offentliga inköpen som PublicInsight presenterar. Nästan hälften av affärerna står kommunerna för.
...

Läs mer

5 januari

VVS-installationer för närmare 6 miljarder på offentlig marknad

Närmare 1 800 VVS-installationsföretag gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till 5,9 miljarder och det är de kommunala beställarna som står för den största delen av branschens o...

Läs mer

30 december

Elinstallationer för 6,8 miljarder på offentlig marknad

Drygt 2 000 elinstallationsföretag gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till över 6,8 miljarder och det är de kommunala beställarna som står för den största delen av branschens...

Läs mer

23 december

Arbetsterapeuter gjorde offentliga affärer för 1,5 miljarder

Arbetsterapeuter levererar tjänster till offentliga köpare för 1,5 miljarder kronor, där regionerna står för den i särklass största delen av inköpen - över 1,3 miljarder kronor.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års in...

Läs mer

16 december

IT-företagen som säkrar driften av offentlig sektor

Svenska kommuner, regioner och statliga myndigheter köpte IT-tjänster av typen datordrift och serverhallar för drygt en miljard kronor förra året. Närmare hälften av dessa affärer står kommunerna för.
...

Läs mer

9 december

Viktigt att ha dialog med marknaden

Fler än 800 bemannings- och rekryteringsföretag gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till närmare tio miljarder kronor. Branschorganisationen Kompetensföretagen förespråkar...

Läs mer

2 december

Hårt drabbad bransch på väg tillbaka

Taxinäringens marknad består av företagsresor, privatresor och upphandlade samhällsbetalda resor såsom sjukresor, färdtjänst, skolskjutsar och kompletteringstrafik. Generellt sett svarar de samhällsbetalda resorna för ungefär hälften av...

Läs mer

25 november

Upphandlingar viktig väg till affären för skogsentreprenörer

Fler än 1 700 skogsbruksföretag gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till närmare en halv miljard och det är de statliga beställarna som står för ungefär hälften av...

Läs mer

18 november

Varför köps det inte mer Fair Transport?

Socialt ansvarstagande, miljö och trafiksäkerhet bör värderas högre i offentliga upphandlingar. Det anser Sveriges Åkeriföretag. Förra året gjorde nästan 1 500 vägtransport- och godstrafikföretag affärer med offentliga...

Läs mer

11 november

Orättvisa och okunskap när offentlig sektor köper reklamtjänster

Nästan 1 200 reklambyråer gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till närmare en miljard kronor och är jämnt fördelat mellan kommunala, statliga och regionala beställare. Upplevd...

Läs mer

4 november

Städföretagen vill ha sundare konkurrens på offentlig marknad

Drygt 880 lokalvårdsföretag gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till drygt 7,2 miljarder kronor och de kommunala beställarna står för hälften av dessa. Det totala affärsvärdet...

Läs mer

28 oktober

"Viktigt med tillgänglighet för både stora och små måleriföretag

Drygt 660 måleriföretag gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till drygt 800 miljoner och det är de kommunala beställarna som står för den största delen av branschens offentliga...

Läs mer

21 oktober

Konkurrensproblem när kommuner driver gym i egen regi

Omkring 280 gymanläggningar runt om i Sverige gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till 34,5 miljoner kronor och det är kommunerna som står för den största delen av branschens offentliga...

Läs mer

15 oktober

Affärer med offentliga kunder är viktiga för tryckeribranschen

”Affärer med offentliga kunder är en stor och viktig del för tryckeribranschen"
Antalet företag inom tryckeribranschen som gjorde affärer med offentliga beställare förra året var omkring 700 st. Det är de statliga beställarna...

Läs mer

8 oktober

Grönyteföretag gjorde affärer för mer än 1,7 miljarder

på den offentliga marknaden.
 

Knappt 500 företag inom grönytebranschen gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till närmare 1,7 miljarder och det är kommunerna som är de...

Läs mer

1 oktober

Kontorsmöbelleverantörer gjorde affärer för mer än 3,5 miljarder

på den offentliga marknaden.
Drygt 500 företag inom kontorsmöbelbranschen gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till närmare 3,5 miljarder. Det totala affärsvärdet på den...

Läs mer

24 september

Fastighetsförvaltare gjorde affärer för mer än 2 miljarder

på den offentliga marknaden.
3 200 företag inom fastighetsförvaltning gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till mer än två miljarder. Det totala affärsvärdet på den...

Läs mer

17 september

PublicInsight och Företagarförbundet i Upphandling24

Upphandling24 skriver om samarbetet mellan PublicInsight och Företagarförbundet och rapporten som vi tagit fram tillsammans. 

"Företagarförbundet anlitar extern hjälp för att få fler medlemsföretag att delta i offentlig upphandling. Arbetet...

Läs mer

17 september

Mark och anläggningsföretag gjorde affärer för över 11 miljarder

Fler än 9 000 företag inom mark och anläggning gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till drygt 11,8 miljarder. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring...

Läs mer

15 september

Små företag missar miljardmarknad

Företagarförbundet har tillsammans med PublicInsight tagit fram en rapport om medlemmarnas relationer på den offentliga marknaden idag. Den visar på en stor outnyttjad potential som finns hos landets småföretag men också en vilja att kunna göra fler...

Läs mer

6 september

Trafikverket underskattar systematiskt kostnaderna

En granskning gjord av Riksrevisionen visar att Trafikverket systematiskt underskattar kostnaderna för ny infrastruktur. Och trots att kostnadsökningarna är mycket stora omprövar regeringen sällan sina investeringsbeslut.

Läs hela artikeln här

Läs mer

6 juli

Korruption ökat hot mot den offentliga affären

En rapport från Transparency International visar att allt fler anser att korruptionen ökar i Sverige. Det vill Upphandlingsmyndighetens generaldirektör, Inger Ek, ta tag i med en europeisk standard.

 

Läs hela artikeln här

Läs mer

26 juni

Här är kommunerna i topp när det gäller lokala inköp

Det finns stora skillnader i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag. Det visar ny statistik från Företagarna.

Läs hela artikeln här

Läs mer

16 april

Innovationsplattform med Västernorrland och PublicInsight

Efter statsminister Stefan Löfvéns och Nationella innovationsrådets besök i Västernorrland tas nu viktiga initiativ för en digital innovationsplattform som ska underlätta samverkan och driva förändring och utveckling. PublicInsight, ett företag...

Läs mer

6 april

SKR-chef går till digitaliseringsdrivna bolaget PublicInsight

Louise Callenberg kommer närmast från uppdraget som sektionschef för Digital förnyelse och samverkan på SKR, och tillträder nu rollen som chief commercial officer för PublicInsight, ett bolag med fokus på digitalisering och effektivisering av den...

Läs mer

22 mars

Ökad kunskap är basen för jämställdhetskrav

Genom att skaffa sig ökad kunskap har Luleå kommun kommit långt i arbetet med att ställa jämställdhetskrav i offentliga upphandlingar. Så långt att de används av SKR, Sveriges kommuner och regioner, som lärande exempel. Nu tar de ännu ett...

Läs mer

22 mars

Klen jämställdhet vid mångmiljardköp

Svenska Dagbladet skriver den 8 mars om PublicInsights rapport ”Köparmaktindex™ – Fokusområde: Jämställdhet”, där vi analyserat landets samtliga aktiebolags styrelsesammansättning utifrån ett jämställdhetsperspektiv....

Läs mer

8 december

PublicInsight + Borås Stad

Den 8 december presenterade vi stolt vårt andra samarbete! I ett Vinnova-finansierat projekt ska vi tillsammans med Borås Stad ska vi se till att anbuden per upphandling blir fler.

Genom AI matchas behov med leverantörer och skapar möjligheter att...

Läs mer

30 november

Vi deltar på GovTech day

Den första december deltog vi i GovTech Day, en digital dag där potentialen och tillväxtmöjligheterna för GovTech Sverige lyfts.

Där presenterade vi hur PublicInsights ekosystem passar in i det större ekosystem #GovTech Day handlar om -...

Läs mer

17 november

PublicInsight + Pabliq

I november presenterade vi glatt vår första samarbetspartner! Tillsammans med Pabliq - annonsförmedlingstjänsten som ägs av välrenommerade e-Avrop, ser vi till att leverantörer får tillgång till rätt affärer för att...

Läs mer