Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Rapport: Köparmaktindex™

Öka insikten om ert nuläge

Rapporten Köparmaktindex™ Fokusområde Jämställdhet är först ut i en serie rapporter där vi sammanställer data över upphandlande myndigheters köparmakt utifrån olika fokusområden.

I vår första rapport har vi analyserat landets samtliga aktiebolags styrelsesammansättning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Resultaten har jämförts med de bolag som är leverantörer till kommuner, regioner och myndigheter. En rapport som visar fördelningen av beslutsmakten i de aktiebolag som är leverantörer till offentlig sektor. Totalt omfattar rapporten en samanställning över 109 371 aktiebolag som fakturerade offentlig sektor under 2019 till ett värde av 613 miljarder kronor.

Läs och ladda ner den nationella rapporten.

Rapport: Köparmaktindex™

Med hjälp av den data vi tagit fram, har vi nu möjlighet att bryta ner den för att skapa en gedigen bild över jämställdhetsstatusen hos just dina leverantörer. Med en rapport från PublicInsight kan vi hjälpa dig sammanställa den data du behöver för att öka insikten om ert nuläge och förbättra ditt beslutsunderlag för nå era mål inom fokusområdet jämställdhet.

Anmäl ditt intresse längst ner på sidan!


Frågor & Svar


Intresserad av din egen rapport?

Vill du veta hur jämställdhetsstatusen ser ut hos dina leverantörer i din kommun, region eller myndighet? Vi hjälper dig sammanställa den data du behöver för att öka insikten om ert nuläge och förbättra ditt beslutsunderlag för nå era mål. 

Kontakta oss