WeProcure

Varje år handlar den offentliga sektorn in varor och tjänster för mer än 800 miljarder kronor och denna marknad är till för alla. WeProcure hjälper dig som vill ta del av dessa pengar. 

WeProcure är upphandlingsbolaget som ger ditt företag möjligheten att göra affärer i den offentliga sektorn. Vi ser till att tillhandahålla din organisation med konsulter med hög kompetens. Konsulterna har lång erfarenhet inom offentlig upphandling och som tar ett helhetsansvar för uppdraget. Du som leverantör behöver inte vara expert på Lagen om offentlig upphandling, LOU. Däremot måste du ha en inbyggd varningsklocka som ringer när det dyker upp krav och beteenden som kan vara i strid med hur du jobbar idag, eller vill jobba. Som upphandlingsexperter vet WeProcure vilka spelregler som gäller och hjälper dig att fatta rätt beslut. PublicInsight samarbetar med WeProcure och för att ge dig tillgång till dessa experter och ett antal olika tjänster som också kan vara till nytta för dig när det gäller dina offentliga affärer.