Leda20

LEDA20 vann den första offentliga upphandlingen i sitt slag avseende utbildningen JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap.

I utvecklingen av ett mer demokratiskt samhälle blir det allt viktigare med ett normkritiskt förhållningssätt. Detta gäller såväl för den offentliga sektorns medarbetare som för dess leverantörer. Medborgare som använder olika samhällstjänster ska veta att de blir behandlande jämlikt och jämställt oavsett bakgrund och förutsättningar. PublicInsight samarbetar med LEDA20 för att säkerställa att vår verksamhet och tjänster bygger på en normkritisk värdegrund.

Vill du veta mer?

Kontakta oss