ansvarsfullt.se

Unik kvalitetscertifiering via transparent självskattning – utmanar ISO och FR2000 genom en egenutvecklad modul för den offentliga upphandlingen.

Social hållbarhet är allt viktigare i allmänhet och i den offentliga affären i synnerhet. Bolaget ansvarsfullt.se har utvecklat en trendsättande självskattningstjänst som är matchningsbar mot olika 3:e partscertifieringar som oftast bara visar en ögonblicksbild. ansvarsfullt.se skapar en hållbarhetsredovisning som visas helt transparent på det aktuella bolagets hemsida. Det finns en unik utvecklad modul för offentliga upphandlingar som minskar tröskeln för många företag som annars tackar nej till att lägga anbud för att de inte har en kvalitetsmärkning. PublicInsight är auktoriserad återförsäljare och erbjuder både köpare och säljare på den offentliga marknaden denna tjänst.

Vill du veta mer?

Kontakta oss