Vår Mission:

 

PublicInsight är ett Ekosystem av tjänster bestående av transaktioner, aktörer och händelser som tillsammans skapar grunden för en bättre fungerande offentlig marknad.

 

Vad innebär det?

Ekosystem

En kombination av olika funktionella mikrotjänster som tillsammans bidrar till att skapa en ökad nytta genom att fler använder dem och därmed bidrar till ett högre värde än investerade medel.

Transaktioner

Vi identifierar och kategoriserar köp, dialoger, annonser mellan aktörerna på marknaden och innehavarare av PI-konton.

Aktörer

Köpare, säljare, upphandlare, rådgivare och påverkare. Upphandlande myndigheter, leverantörer/bransch-organisationer.

Händelser

Nyheter, beslut, affärer, upphandlingar, rekryteringar, riksdagsbeslut, lagar, event, FoU-resultat, uttalanden och inlägg.

Offenlig marknad

Där affärer görs baserat på ett lagstadgat regelverk baserat på ett EU-direktiv med syfte att bidra till en fungerande välfärd utifrån maximal effekt av varje spenderad skattekrona.

En marknad där tillgång och efterfrågan matchas för att skapa fler, bättre och värdefullare affärer i syfte att bidra till en fungerande modern välfärd.