Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Statliga myndigheter, regioner och kommuner gör ojämställda affärer för 260 miljarder varje år.

– Så mycket köps från bolag helt utan kvinnor i styrelsen. Medelandelen kvinnor
i styrelser för aktiebolag som är leverantörer till den offentliga sektorn uppgår
till 24 procent. Endast 4 procent köps från bolag med jämställda styrelser.

Statliga myndigheter, regioner och kommuner har stor köparmakt genom
sina inköp. I vårt senaste Köparmaktindex® har vi tittat på 116 000 aktiebolag
som gör affärer med offentlig sektor för 620 miljarder kronor, och bilden är tydlig.
Den offentliga sektorn har mycket arbete framför sig för att uppnå jämställda
offentliga affärer och nå jämställdhetsmålen i Agenda 2030.

 

Inköp från bolag som är jämställda

Den yttre ringen visar andel per antal bolag och den inre ringen visar andel per inköpsvärde.
Innersta smala cirkeln visar motsvarande värden för hela riket.

Hur ser det ut i er organisation? Och hur kan ni påverka jämställdheten genom era
inköp? Ta pulsen på ert Köparmaktindex® här och se hur ni ligger till.

Starta resan för mer jämställda offentliga affärer idag.

Jag vill veta mer

Köparmaktindex Barometer