Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Intresserad av investering och övriga IR-frågor

Vill du bli delägare i PublicInsight eller har kompletterande IR frågor, välkommen att kontakta vår IR-kontakt. Kontakta oss
via vår IR-brevlåda. 

Kontakta oss