Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

  • Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?
  • Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?
  • Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?  

Ägarstruktur PublicInsight Holding AB

Per 12 juli 2022          Antal aktier Andel
Fredrik Tamm (inkl.bolag) - Grundare  3 040 650 54,02%
Petter Larsson (inkl.bolag) - Medgrundare     868 050 15,42%
Lars Albinsson – Medgrundare       533 700 9,48%
Björn Bergström – Medgrundare      220 500 3,92%
Pelle Asplund (inkl. bolag) – Medgrundare        97 200 1,73%
Photonic Research Sweden AB         73 800 1,31%
Arwen Invest AB        71 100 1,26%
Anders Ekholm       61 200 1,09%
Delsumma ägare över 1% ägande                   88,23%
36 mindre aktieägare
(personal, styrelse, kunder, investerare)
   662 400 11,77%
SUMMA 5 628 600 100%