Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

  • Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?
  • Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?
  • Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?  

Ägarstruktur PublicInsight Holding AB

Per 20 december 2022          Antal aktier Andel
Fredrik Tamm (inkl.bolag) - Grundare  3 505 111 55,22%
Petter Larsson (inkl.bolag) - Medgrundare     987 330 15,56%
Lars Albinsson – Medgrundare       533 700 8,41%
Björn Bergström – Medgrundare      220 500 3,47%
Pelle Asplund (inkl. bolag) – Medgrundare        97 200 1,53%
Arwen Invest AB (Derek Wamala-Johnson)           84 536     1,33%
Kaj Böving 79 478 1,25%
Photonic Research Sweden AB 73 800 1,16%
Delsumma ägare över 1% ägande                   87,94%
39 mindre aktieägare
(personal, styrelse, kunder, investerare)
   765 492 12,06%
SUMMA 6 347 146 100%