Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Statliga myndigheter, regioner, kommuner och 500 av deras bolag gör ojämställda affärer för 491 miljarder varje år

– Köpen från bolag helt utan kvinnor i styrelsen uppgår till 253 miljarder kr. Medelandelen kvinnor i styrelser för aktiebolag som är leverantörer till den offentliga sektorn uppgår till 23 procent. Endast 8 procent av leverantörerna har jämställda styrelser. (Fördelning 40-60% mellan kön i styrelsen)

Statliga myndigheter, regioner, kommuner och deras bostadsbolag har stor köparmakt genom sina inköp. I vårt senaste Köparmaktindex® har vi tittat på 106 324 aktiebolag som gör affärer med offentlig sektor för 623 miljarder kronor, och bilden är tydlig.

Inköp från bolag som är jämställda

Inköp från bolag som är jämställda

Myndigheter

Inköp från bolag som är jämställda

Regioner

Inköp från bolag som är jämställda

Kommuner

Den yttre ringen visar andel per antal bolag och den inre ringen visar andel per inköpsvärde för respektive segment. Innersta smala cirkeln visar andel per inköpsvärde för hela riket.

Hur ser det ut i er organisation? Och hur kan ni påverka jämställdheten genom era inköp? Ta pulsen på ert Köparmaktindex® här och se hur ni ligger till.

Starta resan för mer jämlika offentliga affärer idag.

ExempelrapportSveriges Kvinnnoorganisationer

Vill du veta mer?

Hur jämställda är era offentliga inköp?

Vi har koll på statistiken för jämställdheten hos våra leverantörer i våra inköp.

Vi är medvetna om vår köparmakt och ställer tydliga krav på jämställdhet i våra offentliga inköp.

Vi har koll på Upphandlingsmyndighetens vägledning för jämställd upphandling.

Vi har satt upp mätbara mål för jämställda inköp för de kommande åren.

Vi har utvecklat strategier för våra offentliga inköp för att uppfylla Agenda 2030-målen om jämställdhet.

Svara på alla frågor innan du kan se ditt resultat

Köparmaktindex®

Köparmaktindex® = 1

Om resultatet: Nja, det här var ju inget vidare... Nu är det dags att kavla upp ärmarna och få koll på jämställdhetsarbetet! Ett bra sätt att komma igång är att börja med en analys av nuläget. Kontakta oss så hjälper vi er.

Köparmaktindex® = 2

Om resultatet: Ni är i startgroparna, men har en hel del arbete framför er. Ett bra sätt att komma igång är att börja med en analys av nuläget. Kontakta oss så hjälper vi er.

Köparmaktindex® = 3

Om resultatet: Toppen, ni är en bit på väg men har fortfarande en del att arbeta med. Ett bra sätt att komma igång är att börja med en analys av nuläget. Kontakta oss så hjälper vi er.

Köparmaktindex® = 4

Om resultatet: Sådärja, ni har har lagt en bra grund för att öka jämställdheten i era inköp. Ett bra sätt att komma vidare är att börja med en analys av nuläget. Kontakta oss så hjälper vi er.

Köparmaktindex® = 5

Om resultatet: Bra där! Ni har bra koll på jämställdheten i era inköp. Ett bra sätt att komma vidare är att börja med en analys av nuläget. Kontakta oss så hjälper vi er.

Köparmaktindex® = 6

Om resultatet: Riktigt bra jobbat! Fortsätt så. Vill ni få input hur ni kan utveckla ert arbete ytterligare, kontakta oss så hjälper vi er.

Personuppgifter

Hur vi behandlar dina personuppgifter är viktigt för oss eftersom vi vet att det är viktigt för dig. I vår policy för personuppgifter kan du läsa hur denna hantering sker.