Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Koncernstruktur & resultat

En konsolidering av koncernens senaste årsredovisning ger följande nyckeltal för PublicInsight Holding koncernen avseende det förkortade räkenskapsåret 202205-202212 (MSEK)

Omsättning-koncernen  2,7
Rörelseresultat-koncernen -2,5

För en proforma resultat- och balansräkning på koncernnivå hänvisas till denna länk.

PublicInsight Holding koncernen bestod vid årsbokslutet 31 december 2022 av följande fem bolag.

** PublicInsight Holding AB - Moderbolag med följande helägda dotterbolag
Årsredovisning länk

** PublicTech Sweden AB
Årsredovisning länk

** PublicInsight Consulting AB
Årsredovisning länk

** PublicBusiness Sweden AB
Årsredovisning länk

** PublicInsight AB
Årsredovisning länk

SaaS verksamheten som nyligen lanserats drivs i bolaget PublicTech Sweden AB www.publicinsight.se. Konsultverksamheten drivs i bolaget PublicInsight Consulting AB under varumärket DoubleCheck som är inarbetat sedan länge www.doublecheck.se

Vi anser att det är en styrka i tillväxtfasen att komplettera SaaS-tjänsten med konsultverksamheten som är inarbetad. Båda bolagen fokuserar på att hjälpa kunder med offentliga affärer. PublicInsight koncernens fokus kommer framförallt ligga på att växa den internationellt skalbara SaaS-tjänsten.