Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Ägarstruktur PublicInsight Holding AB

Per 31 augusti 2023          Antal aktier Andel
Fredrik Tamm (inkl.bolag) - Grundare 3 105 026 44,99%
Lars Albinsson – Medgrundare      1 104 346 16,00%
Petter Larsson (inkl.bolag) - Medgrundare 818 293 11,86%
Björn Bergström – Medgrundare  187 988 2,72%
Lee Wermelin (inkl bolag) - Styrelseordförande 172 511 2,50%
Eva Forsén Ingers (inkl bolag) 122 661 1,78%
Christopher Brand 117 444 1,70%
Derek Wamala-Johnson (inkl bolag) 99 734 1,44%
Pelle Asplund (inkl bolag) 97 200 1,41%
Helene Böving 79 478 1,15%
Delsumma ägare över 1% ägande                   85,55%
45 mindre aktieägare
(personal, styrelse, kunder, investerare)
997 576 14,45%
SUMMA 6 902 257 100%